Zobacz więcej

Jest specjalistą od rozwiązań technologicznych e-learning oraz blended learning z wykorzystaniem różnych podejść do uczenia, m.in. gryfikacji, social learningu, personal learning environment. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się zawodowo uczeniem osób dorosłych i stosowaniem technologii informatycznych.

Jako współzałożyciel learn-tanku XY Learning Team stworzył koncepcję Learning Battle Cards – podejścia grywalizującego proces projektowania projektów rozwojowych, które znalazło uznanie i jest stosowane w ponad 50 krajach na całym świecie. Jest współtwórcą i członkiem rady programowej fundacji Digital Creators zajmującej się usuwaniem barier rozwojowych w organizacjach. Pełni również rolę trenera w szkoleniach dotyczących metodyki nowoczesnego uczenia z wykorzystaniem technologii. Jest także współautorem badań LPES „Learning Problems – e-solutions” dotyczących realiów e-learningu w dużych firmach. Jest przewodniczącym Komisji ds. E-learningu działającej przy Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych oraz jest ambasadorem EPALE – platformy uczenia się dorosłych.