Zobacz więcej

Jest wieloletnim nauczycielem matematyki i informatyki. W toku kariery uzyskał najwyższy stopień awansu zawodowego, czyli tytuł nauczyciela dyplomowanego oraz uprawnienia egzaminatora OKE w zakresie egzaminu maturalnego z matematyki.

Posiada doświadczenie w nauczaniu matematyki na wszystkich poziomach nauczania (szkoła podstawowa i średnia, a także licea dla dorosłych). Przez ostatnie dziesięć lat prowadził również kursy przygotowujące do egzaminów z matematyki w kilku poznańskich firmach edukacyjnych. Obecnie jest również mentorem w Akademii Programowania PixBlocks.

Potrafi tłumaczyć zagadnienia matematyczne w sposób jasny i zrozumiały oraz przyjazny każdemu – nawet humaniście. Swoje zajęcia prowadzi z wysoką dbałością o poprawność języka matematycznego.