Zobacz więcej

Od ponad dekady zajmuje się zagadnieniami wykorzystania nowych technologii w edukacji dorosłych. Tworzy i wdraża w organizacjach produkty oparte o technologie, które łączą w sobie nowoczesny marketing i edukację. Jest współautorem metodyk i podręczników w zakresie webinariów, webcastów, knowledge pills i innych, a także: metodykiem, autorem szkoleń z zakresu wykorzystania multimediów w uczeniu i biznesie oraz publikacji poświęconej tej tematyce. Na co dzień kieruje Digital Knowledge Lab – studiem produkcji multimedialnych treści edukacyjnych działającym w ramach ekosystemu Digital Knowledge Observatory.

W ramach działalności pozazawodowej pisze, nagrywa, szkoli i występuje publicznie. Pomaga firmom w wejściu do cyfrowego świata multimediów na każdym etapie procesu. Łączy elementy digital learning, multimedia, social media i content marketing.