Zobacz więcej

Współtwórca i kierownik projektu „Blender Danych – monitoring rynku pracy z perspektywy
zawodów” www.blenderdanych.pl Projektu, który objął obszar województwa podkarpackiego. W chwili obecnej pracuje nad wdrożeniem tego systemu dla Wojewódzkich Urzędów Pracy na terenie całej Polski.
Przeprowadził wiele badań dotyczących rynku pracy i ich uczestników.  Współtworzył raporty m.in: „Zapotrzebowanie na zawody oraz kwalifikacje i kompetencje na lokalnych rynkach pracy w województwie podkarpackim – wpływ pandemii COVID -19 – edycja 2021”, „Aktywność zawodowa osób niepracujących z powodu opieki nad osobami niesamodzielnymi chęć skorzystania z opieki zewnętrznej nad podopiecznymi”, czy „Diagnoza obszaru zdrowia w województwie podkarpackim”.

Przez wiele lat zajmował się ekonomią społeczną, jest również trenerem z zakresu zarządzania projektami, a po godzinach muzykiem – perkusistą.