Zobacz więcej

Ekspertka NCBR w Dziale Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami. Pracuje w projekcie w ramach Działania 3.3 „e-Pionier” z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, którego formuła zakłada wypracowanie rozwiązań cyfrowych w odpowiedzi na konkretne wyzwania społeczne lub gospodarcze zgłaszane przez instytucje publiczne. Posiada doświadczenie w pracy związanej z projektami naukowo-badawczymi, edukacyjnymi, inwestycyjnymi. Z obszarem edukacji związana jest od lat. Absolwentka studiów podyplomowych zarządzanie oświatą oraz studium pedagogicznego. Współpracowała z uczelniami wyższymi jako nauczyciel akademicki i szkoleniowiec, brała udział w badaniach naukowych oraz uczestniczyła w licznych konferencjach naukowych. Chętnie angażuje się w edukacyjne akcje społeczne skierowane do osób w różnym wieku. Współpracowała z Uniwersytetami Trzeciego Wieku, jak również tworzyła scenariusze dla dzieci w wieku przedszkolnym w projekcie „Mistrzowie Kodowania dla zdrowia”.