Zobacz więcej

Jest nowoczesną menedżerką oraz liderka projektów z doświadczeniem i licznymi osiągnięciami w sektorze oświaty.
Pasjonatka innowacji, technologii, orędowniczka idei „wiosny edukacji”, czyli wspierania rozwijania przez dzieci i młodzież kompetencji przydatnych we współczesnym społeczeństwie oraz upodmiotowienie ucznia w procesie nauczania.
Zaangażowana działaczka społeczna z sukcesami realizująca swoje zawodowe pasje związane z rozwojem i zmianami w edukacji.