Zobacz więcej

Ekspertka NCBR, zajmująca się programowaniem i kontraktacją projektów w ramach dwóch ostatnich okresów programowania (PO KL 2007-2013 oraz PO WER 2014-2021), w tym 7 lat w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki. Bacznie obserwuje jak zmieniają się potrzeby rynku pracy, by celnie kształtować założenia programowe i założenia konkursów. Jest to ważne w kontekście efektywnego skorzystania przez polskie uczelnie ze środków oferowanych przez Unię Europejską oraz rozwijania ich potencjału i oferty edukacyjnej. Obecnie zaangażowana – z ramienia NCBR – w prace nad założeniami nowego Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS).