Zobacz więcej

Jest nauczycielem języka angielskiego w lubelskim liceum, prowadzi także zajęcia związane z edukacją filmową (jeste absolwentem rocznych studiów podyplomowych „praktyczna edukacja filmowa” w Warszawskiej Szkole Filmowej). Od 2011 jeste koordynatorem ogólnopolskiego festiwalu filmowego dla młodzieży Unia Film Festival. Od kilku lat tworzy zadania egzaminacyjne dla OKE Łomża, OKE Gdańsk, OKE Warszawa. Przez kilka lat brał udział w projekcie „Banki zadań CKE” dla autorów zadań egzaminacyjnych.