Zobacz więcej

Jest doświadczonym akademikiem i nauczycielem geografii nie tylko polskiej podstawy programowej, ale także międzynarodowego IBDP. Odbyła staże na uczelniach w wielu państwach na świecie, zdobywając doświadczenie w USA, Wielkiej Brytanii, Ukrainie, Armenii, Turcji i Sri Lance. Swoje pasje i doświadczenia przekłada na naukę, starając się przekazać wiedzę w sposób ciekawy i zrozumiały dla każdego.