Zobacz więcej

Jest a bsolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydziału Telekomunikacji. Przez lata realizował liczne projekty w branży telco, a od kilku lat również w zakresie ochrony powietrza. Kierował Pionem Sieci Edukacyjnych w Państwowym Instytucie Badawczym NASK, rozwijając, Ogólnopolską Sieć Edukacyjną i nadzorując rozwój Edukacyjnej Sieci Antysmogowej ESA. Obecnie dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami w NCBiR.