Zobacz więcej

Ekspertka rynku pracy, posiadającą doktorat nauk humanistycznych. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Jest adiunktem w Katedrze Ustroju Pracy i Rynku Pracy na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie również uzyskała dyplom legislatora.
Posiada obszerne doświadczenie w administracji rządowej i samorządowej. Jej obszary badawcze koncentrują się na rynku pracy, w tym procesach migracyjnych i interwencjonizmie państwowym. Ponadto, ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi zespołami pracowniczymi oraz praktykę dziennikarską jako rzecznik prasowy.
Od 2018 roku jest członkiem sieci szefów publicznych służb zatrudnienia z krajów członkowskich Unii Europejskiej.