DZIĘKUJEMY ZA REJESTACJĘ

24 Listopad 2023 - godz. 15:00 - Warszawa - Digital Knowledge Village/live stream

O konferencji

Dołącz do nas, aby razem odkryć, jak technologia i nowoczesne podejście do zarządzania kompetencjami, mogą zmienić nasze spojrzenie na proces uczenia się, nauczania i planowania swojej kariery.

To doskonała okazja do poznania trendów i zdobycia wiedzy na temat najlepszych praktyk i strategii w obszarze edukacji cyfrowej oraz zarządzania swoimi kompetencjami w dynamicznym świecie.

Niezależnie od tego, czy jesteś nauczycielem, dyrektorem szkoły, doradcą zawodowym, studentem poszukującym swojej ścieżki zawodowej, ta konferencja zapewni Ci inspirację i narzędzia potrzebne do osiągnięcia sukcesów w dzisiejszym dynamicznym środowisku.

Prelegenci

Wojciech Racięcki

Wojciech Racięcki

Dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami, NCBiR

Zobacz więcej

Jest a bsolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydziału Telekomunikacji. Przez lata realizował liczne projekty w (...)

Mateusz Rafał

Mateusz Rafał

Dyrektor Centrum Transformacji Cyfrowej, Ministerstwo Edukacji i Nauki

Zobacz więcej

 

Dyrektor Centrum Transformacji Cyfrowej MEiN. Studiował Prawo na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie dokształcał się (...)

dr Ewa Flaszyńska

dr Ewa Flaszyńska

Dyrektor Departamentu Rynku Pracy, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Zobacz więcej

Ekspertka rynku pracy, posiadającą doktorat nauk humanistycznych. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Departamentu Rynku (...)

Tomasz Madej

Tomasz Madej

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji

Zobacz więcej

Jest wieloletnim nauczycielem przedmiotów zawodowych. W latach 2012-2015 pełnił obowiązki wicedyrektora Centrum Kształcenia (...)

Anna Marciniak

Anna Marciniak

Kierownik Sekcji Programów EFS Dział Dotacji Krajowych i Funduszy UE, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Zobacz więcej

Ekspertka NCBR, zajmująca się programowaniem i kontraktacją projektów w ramach dwóch ostatnich okresów programowania (...)

Anita Aranowska

Anita Aranowska

Ekspert operacyjny w Dziale Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Zobacz więcej

Ekspertka NCBR w Dziale Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami. Pracuje w projekcie w ramach (...)

Bartosz Kostecki

Bartosz Kostecki

Kierownik Wydziału Informacji Statystycznej i Analiz, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Zobacz więcej

Współtwórca i kierownik projektu „Blender Danych – monitoring rynku pracy z perspektywy
zawodów” (...)

Małgorzata Widera

Małgorzata Widera

Liderka Projektów Edukacyjnych w Fundacji Digital University

Zobacz więcej

Jest nowoczesną menedżerką oraz liderka projektów z doświadczeniem i licznymi osiągnięciami w sektorze (...)

Agnieszka Mysiak – Wrzeszcz

Agnieszka Mysiak – Wrzeszcz

Wicedyrektor Saskiej Szkoły Realnej w Warszawie, EduZmieniaczka

Zobacz więcej

Jest absolwentką polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim, studiowała także Pedagogikę i Artes Liberales w (...)

Michał Szumiński

Michał Szumiński

CEO 4education, Doradca od spraw nauczania

Zobacz więcej

To pasjonat edukacji, który od ponad 15 lat oddaje się przekazywaniu wiedzy w (...)

dr Ireneusz Tomczak

dr Ireneusz Tomczak

CEO Edtechhub Akcelerator

Zobacz więcej

Od wielu lat inwestuje i rozwija projekty związane z wiedzą i edukacją. Współtwórca (...)

Agata Szoka

Agata Szoka

Lider Projektu Edtechhub Akcelerator, CEO Learning Space

Zobacz więcej

Jest absolwentką psychologii w zarządzaniu na Akademii Leona Koźmińskiego. Posiada 10 letnie doświadczenie (...)

Piotr Maczuga

Piotr Maczuga

Eduman

Zobacz więcej

Od ponad dekady zajmuje się zagadnieniami wykorzystania nowych technologii w edukacji dorosłych. Tworzy (...)

Sławomir Łais

Sławomir Łais

Prezes CompuTrain, współzałożyciel learn-tanku XY Learning Team

Zobacz więcej

Jest specjalistą od rozwiązań technologicznych e-learning oraz blended learning z wykorzystaniem różnych podejść (...)

Tomasz Fellenberg

Tomasz Fellenberg

Uczestnik I edycji Akceleratora dla Nauczycieli Edu Space

Zobacz więcej

Jest wieloletnim nauczycielem matematyki i informatyki. W toku kariery uzyskał najwyższy stopień awansu (...)

Monika Strzyżewska

Monika Strzyżewska

Uczestniczka I edycji Akceleratora dla Nauczycieli Edu Space

Zobacz więcej

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w jednej z poznańskich szkół. Od niedawna prowadzi też bloga (...)

Iwona Kurowska

Iwona Kurowska

Uczestniczka I edycji Akceleratora dla Nauczycieli Edu Space

Zobacz więcej

Od strony zawodowej od kilkunastu lat dzieli się swoją wiedzą z zakresu języka (...)

Natalia Tomczewska - Popowycz

Natalia Tomczewska – Popowycz

Uczestniczka I edycji Akceleratora dla Nauczycieli Edu Space

Zobacz więcej

Jest doświadczonym akademikiem i nauczycielem geografii nie tylko polskiej podstawy programowej, ale także międzynarodowego (...)

Wojciech Jastrzębski

Wojciech Jastrzębski

Uczestnik I edycji Akceleratora dla Nauczycieli Edu Space

Zobacz więcej

Jest nauczycielem języka angielskiego w lubelskim liceum, prowadzi także zajęcia związane z edukacją filmową (...)

Agenda

Zaprosiliśmy grono wyśmienitych ekspertów. Poznaj agendę!

Kawa powitalna

14:30 - 15:00

Przed oficjalnym rozpoczęciem konferencji, okazja do nawiązania kontaktów i interakcji pomiędzy uczestnikami konferencji przy filiżance aromatycznej kawy.

Oficjalne rozpoczęcie konferencji

15:00

Powitanie uczestników i krótkie wprowadzenie do konferencji.

Wojciech Racięcki - Dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
dr Ireneusz Tomczak - CEO Edtechhub Akcelerator

Blok I – Transformacja cyfrowa, a wyzwania na najbliższy rok

15:10 - 15:40

Transformacja cyfrowa, a wyzwania na najbliższy rok

15:10

dr Ewa Flaszyńska – Dyrektor Departamentu Rynku Pracy, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Mateusz Rafał – Dyrektor Centrum Transformacji Cyfrowej, Ministerstwo Edukacji i Nauki

Tomasz Madej – Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji

Blok II – Czego oczekuje gospodarka od edukacji w najbliższych 10 latach?

15:40

Kwalifikacje przyszłości, a aktywna rola uczelni w zakresie wypełniania potrzeb rynku.

15:40

Omówienie roli uczelni w przygotowywaniu absolwentów do dynamicznych, zmieniających się zawodów.

Transformacja kariery i rozwoju zawodowego pracowników dzięki narzędziom cyfrowym

15:55

Prezentacja systemu Career Space i efektów wdrożenia w organizacjach rynku pracy.

Uczestnicy:

Bartosz Kostecki - Kierownik Wydziału Informacji Statystycznej i Analiz, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Agata Szoka - Lider Projektu Edtechhub Akcelerator

Panel dyskusyjny: Dostosowywanie edukacji do ewoluujących wymagań zawodów i umiejętności w obliczu zmieniającego się świata

16:15

Dyskusja prelegentów na temat kluczowych zmian zachodzących w społeczeństwie, ekonomii i technologii oraz ich wpływ na rynek pracy.

Uczestnicy debaty:

dr Ewa Flaszyńska – Dyrektor Departamentu Rynku Pracy, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Ela Wojciechowska - Prezeska Fundacji Digital University

Bartosz Kostecki - Kierownik Wydziału Informacji Statystycznej i Analiz, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Prowadzący: dr Ireneusz Tomczak

Przerwa kawowa

16:45

Okazja do nawiązania kontaktów i interakcji pomiędzy uczestnikami konferencji przy filiżance aromatycznej kawy.

Blok III – Jak edukacja cyfrowa może zmienić model edukacji na bardziej efektywny?

17:00 - 19:30

Innowacyjne narzędzia i strategie wykorzystywane w transformacji cyfrowej nauczycieli

17:00

Omówienie głównych wyzwań związanych z transformacją cyfrową w szkolnictwie i roli nauczycieli w tym procesie.

Tomasz Madej – Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji

Temat wkrótce

17:15

Michał Szumiński – CEO 4education, Doradca od spraw nauczania

E-learning i zdalne nauczanie: Strategie sukcesu - na przykładzie Edu Space.

17:30

Prezentacja systemu Edu Space i efektów wdrożenia w wybranych szkołach.

Agnieszka Mysiak – Wrzeszcz - Wicedyrektor Saskiej Szkoły Realnej

Sławomir Łais – CEO OSI CompuTrain, współzałożyciel learn-tanku XY Learning Team

Agata Szoka – Lider projektu Edtechhub Akcelerator

Panel dyskusyjny – Czy w systemie edukacji jest miejsce na cyfrowe narzędzia?

17:50

Dyskusja prelegentów na temat zalet i potencjalnych wyzwań związanych
z wykorzystaniem cyfrowych narzędzi w procesie nauczania.

Uczestnicy debaty:

Mateusz Rafał – Dyrektor Centrum Transformacji Cyfrowej, Ministerstwo Edukacji i Nauki

Tomasz Madej - Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji

Agnieszka Mysiak-Wrzeszcz – Wicedyrektor Saskiej Szkoły Realnej w Warszawie, EduZmieniaczka

Prowadzący: Piotr Maczuga

Akcelerator dla Nauczycieli Edu Space

Akcelerator Edu Space to akcelerator dla nauczycieli, w którym edukacja spotyka się z technologią, by wspomagać w procesie transformacji cyfrowej osoby, które chcą dzielić się swoją wiedzą.

Program trwa 6 tygodni, podczas których uczestnicy otrzymują:

- niezbędną wiedzę w trakcie kursu kohortowego
- indywidualną ścieżkę rozwoju dostosowaną do swoich potrzeb
- wsparcie ekspertów
- pomoc w trakcie budowania scenariusza własnego kursu
- dostęp do innowacyjnej platformy, na której mogą projektować i umieścić gotowy kurs
- możliwość uczestnictwa w warsztatach w studio produkcyjnym
- pakiet konsultacji z ekspertem

Najlepsze projekty biorą udział w konkursie z możliwością zawalczenia o nagranie swojego kursu w profesjonalnym studio Digital Space.

Jeszcze w tym miesiącu zostanie ogłoszona kolejna edycja!

Demo Day

18:20

Prezentacja wybranych projektów edukacyjnych powstałych podczas projektu Edu Space.

Uczestnicy:

Tomasz Fellenberg - Nauczyciel matematyki i informatyki, Uczestnik I edycji Akceleratora dla Nauczycieli Edu Space

Iwona Kurowska - Nauczycielka języka angielskiego i efektywnych sposobów uczenia się, Uczestniczka I edycji Akceleratora dla Nauczycieli Edu Space

Tomasz Miłowicki - pisarz, korepetytor z języka polskiego, Uczestnik I edycji Akceleratora dla Nauczycieli Edu Space

Monika Strzyżewska - Nauczycielka nauczania wczesnoszkolnego, Uczestniczka I edycji Akceleratora dla Nauczycieli Edu Space

Natalia Tomczewska-Popowycz - Nauczycielka geografii, badacz i wykładowca z geografii społeczno-ekonomicznej na Uniwersytecie Ślaskim, Uczestniczka I edycji Akceleratora dla Nauczycieli Edu Space

Zakończenie konferencji - Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród konkursu Demo Day - Poczęstunek.

19:10

Kolejna okazja do nawiązania kontaktów i interakcji pomiędzy uczestnikami konferencji przy filiżance aromatycznej kawy.

Transformacja cyfrowa, a wyzwania nowoczesnej edukacji w XXI wieku

24 Listopad 2023, Warszawa

Lokalizacja

Bądź z nami w Warszawie lub dołącz online!

ADRES:

Digital Knowledge Village

Puławska 457, 02-844 Warszawa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, osi priorytetowej III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działanie 3.3 „e-Pionier”.